Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  GPM ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 5 DALIES 5 PUNKTO KOMENTARO (APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO) PAKEITIMO
Registracijos Nr. (18.18-31-1)-R-8256       2007-08-14
Dokumentas nebegalioja

5 straipsnis. Pajamų mokesčio objektas

5. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:

5) su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

1. Sąvoka ,,darbo santykiai ar jų esmę atitinkantys santykiai“ apibrėžta GPMĮ 2 straipsnio 31 dalyje (žr. 2 straipsnio 31 dalies komentarą).

Pagal GPMĮ 2 straipsnio 16 dalies 3 punktą (žr. 2 straipsnio 16 dalies 3 punkto komentarą) gyventojo pajamų šaltinis laikomas esančiu Lietuvoje, jeigu tokio gyventojo veikla yra vykdoma Lietuvoje. Todėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos iš veiklos Lietuvoje, nesvarbu, iš kokio asmens tokios pajamos gaunamos.

2. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos iš veiklos Lietuvoje, gautos iš Lietuvos vieneto ir nuolatinio Lietuvos gyventojo yra priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių, atėmęs pagrindinį NPD, pajamų mokestį, taikydamas GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytą mokesčio tarifą, apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tas sumas išmokantis vienetas ir gyventojas (žr. 6, 20, 22 ir 23 straipsnių komentarus).

21. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (t.y. darbo užmokestis, premija, pašalpa, dienpinigiai, išmokėti taikant užsienio valstybės vidaus teisės aktuose vykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims nustatytą dienpinigių ar jiems analogiškų sumų normą bei tokią normą viršijanti dienpinigių suma ir kt.) iš veiklos Lietuvoje, gautos iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, taip pat yra priskiriamos A klasės pajamoms. Pajamų mokestį nuo tokių pajamų GPMĮ nustatyta tvarka apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą privalo užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje (žr. 6, 20, 22 ir 23 straipsnių komentarus).

Pavyzdys

Užsienio vienetas, vykdantis ūkinę veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, į Lietuvą keliems mėnesiams atsiunčia savo darbuotojus - nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie dirba jos nuolatinėje buveinėje Lietuvoje. Tokiems darbuotojams užsienio vienetas moka atlyginimą, išmoka sumas išlaidoms už lėktuvo bilietus ir pragyvenimą viešbutyje Lietuvoje kompensuoti ir išmoka dienpinigius pagal tos užsienio valstybės vidaus teisės aktuose vykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims nustatytą dienpinigių normą.

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų už darbą Lietuvoje iš užsienio vieneto, vykdančio veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, gaunamas atlyginimas ir dienpinigių sumos yra priskiriamos A klasės su darbo santykiais susijusioms pajamoms, nuo kurių GPMĮ nustatyta tvarka išskaičiuoti pajamų mokestį, jį pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą ir deklaruoti tokias pajamas privalo užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje. 

3. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (t.y. darbo užmokestis, premija, pašalpa, dienpinigiai, išmokėti taikant užsienio valstybės vidaus teisės aktuose vykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims nustatytą dienpinigių ar jiems analogiškų sumų normą bei tokią normą viršijanti dienpinigių suma ir kt.) iš veiklos Lietuvoje, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį, taikydamas GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytą mokesčio tarifą, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą pats tokių pajamų gavęs nenuolatinis Lietuvos gyventojas (žr. 6, 22 ir 31 straipsnių komentarus). Pajamų, gaunamų už su darbo santykiais susijusį darbą, apmokestinimo teises tarp susitariančiųjų valstybių nustato Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių 15 straipsnio nuostatos (žr. dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių 15 straipsnio komentarą).

Pavyzdys

Užsienio vienetas, kuris nevykdo ūkinės veiklos Lietuvoje per nuolatinę buveinę, į Lietuvą keliems mėnesiams atsiunčia savo darbuotojus - nenuolatinius Lietuvos gyventojus. Tokiems darbuotojams užsienio vienetas moka atlyginimą, išmoka sumas išlaidoms už lėktuvo bilietus ir pragyvenimą viešbutyje Lietuvoje kompensuoti ir išmoka dienpinigius pagal tos užsienio valstybės vidaus teisės aktuose vykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims nustatytą dienpinigių normą.

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų už darbą Lietuvoje iš užsienio vieneto gaunamas atlyginimas ir dienpinigių sumos yra priskiriamos B klasės su darbo santykiais susijusioms pajamoms, nuo kurių GPMĮ nustatyta tvarka į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti pajamų mokestį ir deklaruoti tokias pajamas privalo patys nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.


Atgal