Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Registracijos Nr. (18.26-31-1)-R-2034       2009-03-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-12 (Žin, 2009, Nr. 18 - 725) pakeistos ir papildytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100-4487, toliau - taisyklės).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi įstatymo (Žin., 2008 Nr. 149 - 6000) nuostatas bei į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 47 straipsnio 5 dalies nuostatas (2008 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. X-1484 (Žin., 2008, Nr. 47 –1749) redakciją), buvo pakeistos ir papildytos taisyklės:

1. Vienetai, apskaičiuodami 2009 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių avansinio pelno mokesčio sumą, turi atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Todėl tiek įmonės, kurios pasirenka avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomus mokestinio laikotarpio rezultatus, tiek įmonės kurios pasirenka avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos rezultatus, turi atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą 20 proc., ar joms nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą kitą tarifą.

2. Skaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2009 metų mokestinį laikotarpį, atsižvelgti į 2009 metais galiojantį pelno mokesčio tarifą privalo ir tie vienetai, kurie iki 2009 metų mokestinio laikotarpio mokėjo 0 proc. ar kitaip sumažintą pelno mokestį - žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kredito unijos, Centrinė kredito unija.

3. Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą už 2009 metais prasidedantį mokestinį laikotarpį pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į galimą apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 46 1 straipsnio nuostatas.

4. Nuo 2009 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio mokėti bei deklaracijos teikti neprivalo įmonės, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršija 1 milijono litų.

Viršininko pavaduotojas                                     Gediminas Vyšniauskis


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: