Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Kas ir kada privalo pateikti deklaraciją FR0573?
Registracijos Nr. KD-862       2014-01-16

Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – mokesčius išskaičiuojantys asmenys) privalo teikti tinkamai užpildytą deklaraciją FR0573 (toliau - deklaracija) ir jos A bei U priedus, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėję išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, jeigu tokios išmokos neturėjo būti deklaruotos Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7, Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų duomenų FR0572A formoje ir/arba Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenų FR0572U formoje.

Deklaracijoje FR0573 ir jos A priede Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtus iš užsienio vienetų gautus dividendus.

Deklaracijoje FR0573 ir jos A priede autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje turi nurodyti nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtus iš užsienio vienetų gautus honorarus.

Deklaracijoje FR0573 ir jos U priede mokesčius išskaičiuojantys asmenys turi nurodyti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas, neatsižvelgdami į tai, ar pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalį tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.

Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma (ir jos FR0573A, FR0573U priedai) už mokestinį laikotarpį pateikiama iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario mėnesio 15 d.

 Mokestį išskaičiuojantis asmuo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, deklaraciją, taip pat privalu pateikti deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs. Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti bankroto / restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

Likviduojamas ar reorganizuojamas mokesčius išskaičiuojantis asmuo deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos. Kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo veiklą baigia vykdyti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), mokesčių administratoriui jis turi pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaraciją, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 dienos).

Deklaracija FR0573 pateikiama tokiais būdais:

1. tiesiogiai įteikta AVMI valstybės tarnautojui ar pagal sutartį dirbančiam ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos valstybės biudžeto darbuotojui, atsakingiems už deklaracijos priėmimą,

2. atsiųsta paštu,

3. elektroniniu būdu pagal Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133,

4. išimties tvarka esant dideliam duomenų kiekiui su VMI prie FM suderintu būdu.

Mokesčius išskaičiuojantis asmuo, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vieną bendrą deklaraciją, jos A priedą ir U priedą.
AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildytas deklaracijos egzempliorius. Jeigu mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui pačiam reikia vieno pateiktos deklaracijos egzemplioriaus su žyma apie jos pateikimą AVMI, tai AVMI jis turi pateikti du deklaracijos egzempliorius, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma grąžinamas deklaracijos pateikėjui.

SVARBU. Deklaracijos pateikiamos elektroniniu būdu arba AVMI, kurios veiklos teritorijoje mokesčių mokėtoju yra registruotas A klasės išmokas išmokėjęs Lietuvos vienetas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje, nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai:
 Nuorodos:
Ankstesnės dokumento redakcijos: