Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Ar ataskaita FR0564 gali būti tikslinama?
Registracijos Nr. KD-3623       2011-01-06

Gali būti tikslinama tik visa ataskaita. Patikslintoje ataskaitoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai ataskaitoje nurodytini duomenys.

Pagal ataskaitos formą FR0564 versija 03 turės būti teikiami visi duomenys apie prekių tiekimą ir/ar paslaugų teikimą į kitas ES valstybes nares: naujos ataskaitos, patikslintos ataskaitos ir kitos ataskaitos už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. (ketvirtinės) ir nuo 2010 m. sausio 1 d. (mėnesinės).

Teikiant arba tikslinant ataskaitą už laikotarpius, kai nebuvo reikalaujama pildyti informacijos apie ES valstybėms narėms suteiktas paslaugas, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, 18 laukelis „Paslaugų vertė“ paliekamas neužpildytas.

Mokesčio administratorius gali pranešti PVM mokėtojui apie tokias nustatytas prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos pildymo klaidas: apie nustatytą neatitikimą tarp prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos FR0564 13 laukelių suma ir atitinkamų laikotarpių PVM deklaracijų 18 laukelių suma, kai neatitikimas, įvertinant galimus patiektų prekių verčių apvalinimus viršija 200 Lt sumą per mėnesį; apie ataskaitos eilutėje įrašytą neegzistuojantį (negaliojantį) kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą (pvz., kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodas negalėjo būti sudarytas pagal kitos valstybės narės PVM mokėtojų kodų (ir kontrolinio skaitmens) sudarymo algoritmą), ir kitas.


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: