Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Kokios dienpinigių normos vykstantiems į užsienio komandiruotę?
Registracijos Nr. KD-753       2014-10-03

Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).

Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos nurodytos Finansų ministro 1996-11-21 įsakymo Nr.116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotę“ prieduose. Ne biudžetinėms įstaigoms gyvenamojo ploto nuomos normos netaikomos.

Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m . lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai:
Prisegti failai 
  Dienpinigiu ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems i uzsienio komandiruotes nuo 2008-04-11 iki 2012-03-08.doc
  Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienį nuo 2013-08-24.doc
  Dienpinigiu ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems i uzsieni nuo 2012-03-09 iki 2013-08-23.doc
  Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienį nuo 2015-01-01.docx