Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Ar labdarai ir paramai perduotos prekės apmokestinamos PVM?
Registracijos Nr. KD-4467       2009-12-23

Labdarai perduotos prekės neapmokestinamos PVM, kai PVM mokėtojas, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą gali būti labdaros teikėjas perduoda ar sunaudoja prekes labdarai ir konkretaus labdaros gavėjo gautų prekių apmokestinamoji vertė per kalendorinį mėnesį ne didesnė kaip 250 litų.

Paramai perduotos prekės neapmokestinamos PVM, kai:

1) PVM mokėtojas perdavė prekes paramos gavėjui, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas turinčiam teisę teikti labdarą, prekes kaip paramą, nurodydamas paramos gavėjui šias prekes sunaudoti labdarai, o paramos gavėjas įsipareigojo tai daryti, ir kai kiekvieno konkretaus labdaros gavėjo gaunamų šių prekių apmokestinamoji vertė neviršija 250 Lt per kalendorinį mėnesį;

2) PVM mokėtojas perdavė paramą paramos gavėjui jo vykdomai visuomenei naudingai veiklai (biudžetinei įstaigai - jos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti), o perduotų kaip parama prekių apmokestinamoji vertė neviršija 500 Lt per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį.

Jeigu bendra PVM mokėtojo per mokestinį laikotarpį paramai perduotų prekių apmokestinamoji vertė viršija 500 Lt, bet kiekvienam konkrečiam paramos gavėjui paramai perduotų prekių apmokestinamoji vertė šios ribos neviršija, tai toks prekių perdavimas nelaikomas suvartojimu mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: