Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Deklaracijos FR0572 tikslinimas
Registracijos Nr. KD-6358       2014-04-04

Mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje ir jos prieduose įrašytus duomenis tikslina pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją ir jos priedus to ataskaitinio mėnesio, kurio duomenys tikslinami.

Deklaracija ir jos priedai tikslinami:

Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami:

1. kai gyventojas mokestį išskaičiuojančiam asmeniui grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį;

2. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas (neatitikimus);

3. kai mokestį išskaičiuojantis asmuo pastebi pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:

3.1. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.),

3.2. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas pajamų mokestis nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD ir/arba PNPD sumos.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijos FR0572 formos FR0572A bei FR0572U prieduose nurodytų pajamų mokesčio sumų, jeigu nuo gyventojams išmokėtų A klasės pajamoms priskiriamų išmokų tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) išskaičiavo per didelę pajamų mokesčio sumą (pvz., išmokas apmokestino taikydami didesnį negu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio tarifą; pajamų mokestį išskaičiavo nuo A klasės išmokų, kurios priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir pan.).

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) mokestį išskaičiuojantys asmenys negali tikslinti to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formų ir tais atvejais, kai tuo mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) darbuotojams išmokėtoms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms išmokoms (kurios deklaruojamos bendromis sumomis) neteisingai pritaikė arba nepritaikė neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) ir/arba papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – PNPD), todėl nuo tokių išmokų išskaičiavo per mažai arba per daug pajamų mokesčio.

Mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) atitinkamų mėnesių deklaracijų FR0572 formos gali būti tikslinamos visais atvejais.

SVARBU:

Nuo 2014-01-01 tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis turi būti užpildoma deklaracijos FR0572 ir jos priedų 4 versija. Tikslinant 2009−2013 metų duomenis, deklaracijos FR0572 A priedo A4.1 laukelis ir deklaracijos FR0572U priedo U5.1 laukelis bei U21 laukelis neužpildomi.


Atgal

Nuorodos

 Susiję dokumentai:
 Teisės aktai:
 Nuorodos: