Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Kurie teisės aktai reglamentuoja juridinio asmens likvidavimo procedūras?
Registracijos Nr. KD-6765       2012-03-09

Teisės aktai, kuriais vadovaudamasis likvidatorius atlieka juridinio asmens likvidavimo procedūras AVMI:

- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243),

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515),

- Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3992),

- Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287),

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271),

- Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, (Žin., 2003, Nr. 107-4810),

- Mokesčių mokėtojų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, (Žin., 2000, Nr. 77-2333),

- Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, (Žin., 2002, Nr. 82-3522),

- Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51, (Žin., 2002, Nr. 22-841),

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 82 straipsnio įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-113, (Žin., 2004, Nr. 53-1824),

- VMI prie FM viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 37-1352),

- Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 127, (Žin., 2002, Nr. 52-2040),

- Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29, (Žin., 2004, Nr. 46-1545),

- Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34, (Žin., 2004, Nr. 43-1427),

- Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178, (Žin., 2002, Nr. 66-2744),

- Kasos aparatų naudojimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255, (Žin., 2003, Nr. 90-4096),

- Asmens išrašymo metu sugadintų specialių apskaitos dokumentų blankų saugojimo ir nepanaudotų specialių apskaitos dokumentų blankų sunaikinimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VA-10, (Žin., 2005, Nr. 18-594) – Nuo 2012-03-09 neteko galios.

- Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257, (Žin., 2004, Nr. 104-3867; 2009, Nr. 14-575).


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: