Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Įmokų į Garantinį fondą tarifas ir mokėjimo tvarka
Registracijos Nr. KD-5879       2013-01-20

Nuo 2012-01-01 įmokų į Garantinį fondą tarifas yra 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

0,1 proc. dydžio atskaitymai į Garantinį fondą skaičiuojami nuo 2008-07-12 iki 2011-12-31 tenkančiam darbo užmokesčiui (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

Įmokas į Garantinį fondą įmonės apskaičiuoja ir moka nuo tos dienos, kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.

Įmokos mokamos kartą per mėnesį.

Mažos įmokos gali būti mokamos taip:

iki 150 litų per metus – kartą per ataskaitinius metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, t. y. iki sausio 15 d.);

nuo 151 iki 300 litų – 2 kartus per ataskaitinius metus (iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, t. y. iki liepos 15 d. ir iki kitų metų sausio 15 d.).

Įmokos sumokamos ne vėliau kaip per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.


Atgal

Nuorodos

 Susiję dokumentai:
 Teisės aktai:
 Nuorodos:
Ankstesnės dokumento redakcijos: