Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  PAPILDYMAS DĖL VEIKLOS RŪŠIŲ TAPATUMO
Registracijos Nr. (18.31-31-1)-R-1068       2012-01-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) apsvarsčiusi ir įvertinusi su prekybos veiklos rūšių tęstinumo nustatymu kylančius klausimus, papildo 2012 m. sausio 18 d. raštą Nr. (18.31-31-1)-R-730 ,,Dėl veiklos rūšių tapatumo“. Paaiškiname, kad prekybinės veiklos rūšies tęstinumas laikomas ir tais atvejais, kai gyventojas 2011 m. buvo įsigijęs verslo liudijimą , įvairios rūšies prekybai tik ne maisto produktais (Prekybai tik ne maisto produktais kioskuose (už kiekvieną kioską) (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89) ar Prekybai tik ne maisto produktais prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89; 47.99), ar Prekybai tik ne maisto produktais iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99) bei Išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99)), o 2012 m. įsigijo verslo liudijimą Prekybai (EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99), tačiau tiek 2011 m., tiek ir 2012 m. prekiavo ir prekiauja tomis pačiomis tik ne maisto produktų prekėmis.

Taip pat galimas ir kitas atvejis, kai prekybinės veiklos verslo liudijimas galėtų būti laikomas tęstiniu, t. y., kai 2011 m. gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą įvairios rūšies Prekybai (Prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską) (įeina į EVRK klases 45.81; 47.82; 47.89) ar Prekybai prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89; 47.99), ar Prekybai iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klasę 47.99) bei Išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos (įeina į EVRK klasę 47.99)), o 2012 m. įsigijo verslo liudijimą Prekybai tik ne maisto produktais (EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40), tačiau tiek 2011 m., tiek ir 2012 m prekiavo ir prekiauja tomis pačiomis tik ne maisto produktų prekėmis.

Manome, jog 2011 m. pradėtos individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą, tęstinumo buvimas, vykdant veiklą 2012 m. turi būti vertinamas ne vien formaliai tik pagal prie VMI prie FM 2012 m . sausio 18 d. rašto Nr. (18.31-31-1)-R-730 ,,Dėl veiklos rūšių tapatumo“ pridėtą pakeitimų sąrašą, bet kiekvienu atveju individualiai įvertinus ir atsižvelgus į realiai susiklosčiusią situaciją, pvz., kai gyventojas 2011 m. prekiavo tik rūbais, įsigijęs Išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99) veiklos rūšies verslo liudijimą, 2012 m. taip pat prekiauja tik rūbais, įsigijęs verslo liudijimą Prekybai (EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99), tai tokia prekybos veikla turėtų būti vertinama, kaip tęstinė veikla, tačiau jei gyventojas 2011 m. prekiavo tik rūbais, o 2012 metais jis prekiauja ir rūbais ir maisto produktais, tai tokia veikla neturėtų būti vertinama kaip tęstinė veikla.

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė


Atgal