Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMAS
Registracijos Nr. KD-2535       2014-09-25

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2013-01-01 iki 2014-09-30:

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 300 Lt sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 1 000 Lt padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 6,06 Lt padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami.

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 300 Lt (1000 x 1,3) sumos, ar valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt (6,06 x 1,3) sumos.

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Mėnesinis darbo užmokestis viršija 1 300 Lt (1000 x 1,3) sumą, ar valandinis atlygis viršija 7,88 Lt (6,06 x 1,3) sumą.

Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansų ministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje:

Išmokėtų dienpinigių suma viršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu.

Išmokėtų dienpinigių suma neviršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 proc. BSI*, t. y. 19,50 Lt (130 Lt x 15 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Iki 2009-03-05 Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (12 proc. BSI*, t. y. 15,60 Lt (130 Lt x 12 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje?

Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2014-10-01:

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 345,50 Lt sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 1035 Lt padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 8,15 Lt sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 6,27 Lt padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami.

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1 345,50 Lt (1035 x 1,3) sumos, ar valandinis atlygis neviršija 8,15 Lt (6,27 x 1,3) sumos.

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Mėnesinis darbo užmokestis viršija 1 345,50 Lt (1035 x 1,3) sumą, ar valandinis atlygis viršija 8,15 Lt (6,27 x 1,3) sumą.

Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansų ministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje:

Išmokėtų dienpinigių suma viršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu.

Išmokėtų dienpinigių suma neviršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 proc. BSI*, t. y. 19,50 Lt (130 Lt x 15 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Iki 2009-03-05 Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (12 proc. BSI*, t. y. 15,60 Lt (130 Lt x 12 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje?

Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.

*Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL) – 130 litų (nuo 2009 m. sausio 1 d.)

Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).

Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.

SVARBU. Jeigu    komandiruotė  Lietuvoje trunka   vieną   dieną,  dienpinigių  išlaidų  suma  yra  lygi 50 procentų  nustatytos sumos (visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos yra -15 proc. BSI*, t. y. 19,50 Lt (130 Lt x 15 proc.).

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2015-01-01:

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 390 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 300 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 2,37 Eur sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 1,82 Eur padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami.

Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 390 Eur (300x 1,3) sumos, ar valandinis atlygis neviršija 2,37 Eur (1,82 x 1,3) sumos.

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Mėnesinis darbo užmokestis viršija 390 Eur (300x 1,3) sumą, ar valandinis atlygis viršija 2,37 Eur (1,82 x 1,3) sumą.

Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansų ministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje:

Išmokėtų dienpinigių suma viršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčiu.

Išmokėtų dienpinigių suma neviršija 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.)), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje?

Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.

*Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL) – 38 Eur (nuo 2015 m. sausio 1 d.)

Darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).

Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.

SVARBU. Jeigu    komandiruotė  Lietuvoje trunka   vieną   dieną,  dienpinigių  išlaidų  suma  yra  lygi 50 procentų  nustatytos sumos (visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos yra -15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.).


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai:
Ankstesnės dokumento redakcijos: