Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL NAUJOS METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U VERSIJOS (03) PATVIRTINIMO IR FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
Registracijos Nr. (18.10-31-1)- R-2234       2012-03-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. kovo 3 d. paskelbtu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. VA-26 „Dėl V alstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 ,,Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “ (Žin., 2012, Nr. 27-1253; toliau – Įsakymas) patvirtintos naujos versijos (03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės.

Nurodytu Įsakymu patvirtintos versijos 03 deklaracijų formos naudojamos deklaruojant 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Metinės pelno mokesčio deklaracijos 02 ir 03 versijos iš esmės skiriasi dėl deklaracijose padarytų pataisymų, susijusių su Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992 ) nuostatų pakeitimais:

· Formose įterpti atskiri laukeliai apmokestinamajam pelnui mažinti, kai perimami nuostoliai iš kitų vienetų grupės vienetų (pagal PMĮ 56-1 straipsnio nuostatas);

· Įterpti atskiri laukeliai perleistiems nuostoliams kitiems vienetų grupės vienetams (pagal PMĮ 56-1 straipsnio nuostatas);

· Formoje PLN204 išskirti atskiri laukeliai (101 ir 102), kai Lietuvos vienetas uždirba pajamas/patiria sąnaudas per nuolatines buveines, esančias EEE valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse (atsižvelgiant į PMĮ 4 str. 1 dalies ir į PMĮ 31 str. 1 d. 19 punkto nuostatas);

· Deklaracijos formos PLN204 22 laukelyje, atsižvelgiant į PMĮ 40 str. 2 dalies nuostatas, įrašomas pajamų (pelno) padidinimas arba sąnaudų sumažinimas, atitinkamai pakeistas ir formos 20 laukelis;

· deklaracijos priedas PLN204B panaikintas, o visi reikalingi laukeliai perkelti į pagrindines deklaracijos formas;

· PLN204N formoje įterpti nauji laukeliai apmokestinamajam pelnui apskaičiuoti, įgyvendinant 5 str. 4 dalies nuostatas (viešasis interesas);

· deklaracijos formose 1 lapuose įterpti 2 papildomi laukeliai (išskyrus formą PLN204U) apie ataskaitų FR0438 ir FR0528 pateikimą;

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė


Atgal