Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 46-1 STRAIPSNIO 5 DALIES KOMENTARO (APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO) PAPILDYMO
Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-5197       2012-06-14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87–2212; 2004, Nr. 82–2966) ir siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110–3992, toliau – PMĮ) taikymo tvarką, papildė PMĮ 461 straipsnio 5 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012-06-07 raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1210695)-6K-1205095 .

Komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: http://www.vmi.lt > MIC konsultacinės medžiagos duomenų bazė ir naujienų prenumerata > Dokumentai > Mokesčių įstatymų komentarai > Pelno mokesčio įstatymo komentaras.

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė


Atgal

Prisegti failai 
  PMI_46-1_str.__5_dalies_komentaras_(apibendrintas_paaiskinimas).doc