Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMO
Registracijos Nr. (32.43-31-2)-RM-57       2013-01-03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. gruodžio 28 d. „Valstybės žiniose“ paskelbtas VMI prie FM viršininko 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ( Žin., 2012, Nr. 153-7916; toliau – Įsakymas).

Įsakymu buvo pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma (toliau – forma) ir Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisyklės.

Atkreiptinas dėmesys, kad minėtais pakeitimais buvo įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 102-5192) nuostatos.

Pažymėtina, kad naujos redakcijos forma buvo papildyta tokiais laukais kaip pinigų išmokėjimo būdas, atsiskaitomosios sąskaitos banke savininkas, kita papildoma informacija. Be to, formoje papildomai numatyta, kad turi būti nurodomas banko, kuriame yra atsiskaitomoji sąskaita, SWIFT kodas, ir teisę susigrąžinti PVM įrodančių dokumentų pavadinimai ir numeriai (tokiais dokumentais gali būti ne tik trečios valstybės asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, bet ir tokie dokumentai, kurie įrodo asmens teisę nuolat gyventi toje trečiojoje šalyje, pvz. žalioji kortelė).

Viršininko pavaduotojas

Artūras Klerauskas


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: