Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Informacinis Bibliografinis Katalogas
  Reikalavimai kasos aparato žurnalui
Registracijos Nr. KD-2559       2011-04-04

Kasos operacijų žurnale užregistruojama ir klijuojama kiekviena darbo dienos ataskaita ("Z") bei kiekvieno kalendorinio mėnesio ataskaita. Už kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako kasos aparato naudotojas ar jo vadovas.


Kasos operacijų žurnalas yra apskaitos registras. Užpildytas kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka (10 metų)

Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai: